Teneinde te tegengaan dat een verf daar straks zeker weer wegloopt: maak die plekken goed ordelijk met een biologische verfreiniger alvorens opnieuw betreffende een overschilderbare ms-polymeer ofwel acrylaatkit aan het werk te kunnen.Plastische kit, bijvoorbeeld bitumenkit en butylkit, bestaan ook niet elastisch na uitharden. Ze bestaan bijzonder … Read More